8.1.17

Kimya mühendisliği laboratuvar staj defteri

Görüntüle
Kimya mühendisliği laboratuvar staj defteri

PETKİM PETROKİMYA A.Ş.

Mimarlık büro staj defteri - Eflatun mimarlık

Görüntüle
Mimarlık büro staj defteri

1.gün:
Bu gün stajımın ilk günü.Stajımı geçen sene de stajımı yaptığım Eflatun Mimarlıkta yapacağım.Büronun geçen seneye göre çalışanları ve yeri değişmişti. Büroda Şener bey (mimar) ve Burak bey ( tekniker) çalışmaktaydı.Geçen sene ortaklaşa çalıştığımız Emre Bey yapı denetim şirketine geçiş yapmış.Şener bey yeni çalışma ortamımı gösterdikten sonra kendisiyle mimarlık üzerine ve stajım boyunca yapacağım işler üzerine konuşma yaptık......

Okul deneyimi staj defteri - fizik bölümü

Görüntüle
Okul deneyimi staj defteri - fizik bölümü

Tanışma ve dönem-planı hazırlama-Ödev teslimi-Tartışmalar-Öğrenciyi gözlemleme-Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü-Yoklama alma-Öğretmeni gözlemleme-e/okul çalışması-Soru sormayı gözlemleme-Test hazırlama,puanlama, analiz-Ders planı yapma -Konu anlatımı...

Okul deneyimi staj defteri - Fen ve teknoloji öğretmenliği

Görüntüle
Okul deneyimi staj defteri - Fen ve teknoloji öğretmenliği

 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN  ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

Cevher hazırlama mühendisliği staj defteri - İTÜ

Görüntüle
Cevher hazırlama mühendisliği staj defteri

İçerik : İş güvenliği eğitimi alındı-Lavar gezildi-Tickener sistemi incelendi-Termik santralde kırıcı testi yapıldığından hazır kömürden besleme yapıldı-Spiral devresi gezildi-Stok sahası ve lavardan numuneler alındı-Belt-press ünitesi gezildi-Elek analizleri yapıldı-Flokülant deneyleri incelendi Belt-pressteki dozajlama ünitesi incelendi-Lavar incelendi-Belt-presste yapılan çalışmalar incelendi...

İnşaat mühendisliği staj defteri - Okan Uni.

Görüntüle
İnşaat mühendisliği staj defteri - Okan Uni.

İçerik : Şirket ve yapılan işler hakkında kısa bilgi alındı-Yapımı sürmekte olan şantiye gezildi-Şantiye kontrolü yapıldı-Projenin kaba kapalı alan metrajı cıkarıldı-Bütçe dosyaları incelenmesi-grobeton kalıp ve beton hesabı-Temel Kalıp ve Beton  Metraj Hesabı-Perde kalıp, beton ve demir hesabı-Kolon kalıp, beton ve demir hesabı-Kiriş kalıp , beton ve demir metraj hesabı-Döşeme kalıp, beton ve demir metraj hesabı-B bloklarda giriş balkon beton dökümü-İcmal sayfası-İhale dosyaları ile ilgili dosyaların incelenmesi-Örnek ihale hazırlama başlangıcı-Genel idari şartname incelenmesi-Sorumluluk cetveli incelenmesi-İhale dosyasıları incelenmesi-İhale süreci hakkında genel bilgi-Kaba yapı yüklenici sözleşmesinin incelenmesi-Hakediş hakkında bilgi edinme-Hakediş formülasyon yapımı-Kaba yapı hakediş yapımı

Elektrirk elektronik mühendisliği staj defteri - Telekominasyon

Görüntüle
Elektrirk elektronik mühendisliği staj defteri - Telekominasyon

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Bilecik İl Telekom Müdürlüğü Santral Ofisi
Fiber Optik kablolar üzerinden iletimin temel prensipleri
Şehiriçi aramanın nasıl yapıldığının blok şema halinde gösterimi
Basit bir telefon devresinin incelenmesi
Türk Telekom A.Ş.’nin Kırsal Dönüşüm Projesi Hakkında Bilgi .....

İnşaat mühendisliği staj defteri - konut inşaatı

Görüntüle
İnşaat mühendisliği staj defteri - konut inşaatı

Stajın ilk haftası olması dolayısıyla genelde şantiye ortamını tanıyarak, yapılan işi anlayarak ve teknik personelle tanışarak geçti. Şantiye yönetimi ve organizasyonu hakkında fikir edindim. Stajyerler gruplara ayrıldı ve dönüşümlü olarak her hafta bir personel sorumlu olarak belirlendi. Sorumlu personel eşliğinde bloklara çıkılıp çeşitli konularda bilgi alındı....