21.2.15

Büro Stajı - Ünder Mimarlık

Büro stajı kapsamında, stajımın ilk bölümünü Ünder Mimarlık’ta yaptım. Mimari projelerin yanında, iç mimari projelerine de bakan bir şirket olması ve küçük bir ofis olması sayesinde, staj yaptığım sürede farklı ölçeklerde ve ayrıntıda çalışma fırsatım oldu. Ayrıca proje süresince gerçekleşen adımların çok fazla kişi arasında bölünmemesi sayesinde, her adımı sırasıyla gözlemleme şansı yakaladım.
Staja başladığım zaman, büro İzmir’de sekiz villadan ve butik otelden oluşan bir projeye yeni başlamıştı. Projenin vaziyette nasıl yerleşeceği tasarlanmış ve yapılarla ilgili temel kararlar alınmıştı. Ayrıca projenin iç mimarisi de büro tarafından yapılıyordu. Bu yüzden ilk haftamda iç mekanla ilgili tasarımlar yapılıyor, mobilya seçimleri ve yerleşimleri üzerine düşünülüyor, bir yandan da yapıya dair ince detayların çalışılmasına devam ediliyordu.  İlk hafta salonda ve yatak odalarında yer alacak şöminelerle ilgili araştırma yaptım. Yapılar ve iç mekanlar rüstik ve modern bir çizgide tasarlanıyordu. Bu temaya uygun şömineler bulup modelleyerek, iç mekanda nasıl durduğuna dair çalışmalar yaptık. Ayrıca iç ve dış mekanlarda kullanılabilecek mobilyalarla ilgili müşterilere katalog oluşturmak üzere seçimler yaptık.
İkinci hafta, iş verene yapılacak sunum üzerine yoğunlaştık.  Konutların kat planları üzerinde, sunumda kullanılması için farklı boyama çalışmaları yapıldı. Ayrıca yapının vaziyette nasıl yerleştiğine, binanın çalışma prensiplerine, cephe düzenlemesine dair birkaç konuda analiz ve diagram çalışmalarına yardımcı oldum. Bina yeşil bina olması dolayısıyla birçok farklı teknolojiyi içinde barındırıyor ve sunumda gösterilebilecek çok fazla diagram çalışmasının oluşmasına olanak sağlıyordu. Bu diagram çalışmaları süresince accumulation tanks, boiler tanks, cooling towers gibi birçok elemanın çalışma mantıklarını, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, toprak kaynaklı ısıtma enerjisinin yapılarda nasıl kullanıldığını öğrenmiş oldum.  Binaların kendi içinde katı yakıt kazanları ile kendi enerjisini üretmesi ve doğal enerjiler kullanması, mümkün olduğunca dışarıya bağlı olmadan yaşamın sürdürülmesini sağlıyor. 

Üçüncü hafta, daha çok plan ve kesit çalışmalarına ve bunların modelde uygulanmasına geçildi. Ben de hazırlanan planlardan farklı kesitler alarak ve kesitleri tefrişleyerek bu sürece yardımcı oldum. Bunlar yapılırken, bir yandan model çalışmaları sürdüğü için, daha önce araştırmış olduğum mobilya örneklerini modelde kullanılmak üzere modellemeye de devam ediyordum. Kurgusu ve yerleşimi oturmaya başlayan iç mekanlar ile ilgili bir yandan renderlar alınıyordu. Renderı alınan görsellerin sunuma hazır olacak şekilde photoshopta son düzeltmelerinin yapılmasına yardım ettim ve bu sürede Vray’in çalışma prensipleri, render ayarları konusunda temel bilgileri edindim.

Ayrıca konut alanına bir sarnıç yapılması planlanıyordu. Ben de sarnıçlarla ilgili bir case study hazırladım. Plan çeşitleri, çalışma prensipleri, kullanılan malzemeler, ülkemizdeki örnekleri hakkında bilgi topladım.
Son haftaya geldiğimde, ilerlemekte olduğumuz projenin yanında yeni bir iş daha alındı. İnşaatı sürmekle olan bir kamu yapısının giriş alanı ile ilgili bir düzenleme çalışmasıydı. Burada uygulanması düşünülen düzenleme ile ilgili sketch up’ta alternatif modeller üretiliyor, render alarak nasıl duracağına bakılıyordu. Aynı zamanda giriş alanda yapılacak düzenlemenin bir benzeri, yapının yemekhane bölümü için de yapılması planlanıyordu. Alternatifler üretilirken ben de yemekhanenin modellenmesi işini aldım. Böylece alternatifler bu bölüme de eklenebilecek ve modelde nasıl duracağına bakılabilecekti.
Bir yandan da konut projesiyle ilgili işverene tekrar sunum yapılacağı için, artık hemen hemen son haline gelmiş kat planları üzerinde, daha önce yaptığımız boyama denemelerinden karar verilen şemayı uyguladım. In Design programını kullanarak elimizdeki malzemelerle sunumun bir kısmını hazırlamaya başladım.


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.