21.2.15

Büro Stajı - Tabanlıoğlu Mimarlık

İlk haftamda tasarım bölümünde çalıştım. Galataport projesi kapsamında maket çalışmasına başlanmıştı, diğer stajyerler ile maketin bitirilmesine yardımcı oldum. Daha sonra Astana Tren İstasyonu projesinin maket çalışmasına geçtim. Projenin ana hatları ile ilgili kararlar alınmıştı, fakat bazı bölümleri ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, alternatifler denenmesi için maketin bitmesi gerekiyordu. 


Maket bittikten üzerinde denenen alternatiflerin, model üzerinde de uygulayacakları için, maket ile ilgili işim ikinci haftanın başında bitti ve Fikirtepe’de yapılan bir konut projesinin uygulama kısmını yürüten ekiple çalışmaya başladım.
İlk aşamada projenin sunumlarını inceledim, daha sonra çizilmiş olan kat planlarına baktım ve projeye hakim olduktan sonra, konut blokları içinde yer alan 7 farklı rıht, basamak genişliği ve yüksekliğe sahip merdivenlerin plan ve kesitlerinin, hesaplamalarının olduğu bir tablo hazırladım. Merdivenlerin yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol edip, eğer uygun değilse nasıl uygun hale getirilebileceği hakkında alternatifler ürettim.


Aynı zamanda konut girişlerinde yer alan lobilerin uygulama planları ve kesitleri üzerinde çalıştım. Alanları tefrişleyerek, mobilyaların nasıl konumlanacağını gösterdim. Ayrıca alanların sistem kesitlerini çizerek, uygulamada kullanılacak malzemeleri gösterip, malzemelerle ilgili bir katalog hazırladım.Üçüncü haftama geldiğimde, konut projesinin görünüşleri üzerinde çalışmaya başladım. Çalıştığım projenin maketi fuar için hazırlanıyordu. Kısa sürede yetişmesi gereken maket için modeller yetersiz kalıyordu çünkü, cephede 10 farklı modül sistemi farklı kombinasyonlarla uygulanıyordu ve modüllerin son görünüşleri modele işlenmediğinden çalışmaya devam edilemiyordu. Ayrıca daha sonra teslim edilecek set içerisinde görünüşlerin de verilmesi gerektiğinden, görünüş çizimlerinin bir an önce yapılması gerekiyordu. Ben de çalışmaya önce arazi kesitlerini alarak başladım. Yapı, düz olmayan  bir arazide konumlandığı için ve farklı teraslamalar yapıldığından önce kesite kot farklarını işledim, daha sonra blokları kesite kabaca yerleştirip, modelden  yerlerine baktığım modülleri bloklara işlemeye başladım.  Dubleks dairelerin ve en alt katlarda yer alan ticari alanlar için modüllerin görünüşlerinin farklı olması gerekiyordu. Bunları kesite işleyerek yapı için iki farklı görünüş çizdim.

Son haftamda dairelerin sistem kesitleri üzerinde çalışmaya başladım. 1+1 daire tipinden başlayarak altı farklı kesit çizdim. Daha önce konutların lobi alanı için yaptığım çalışma gibi, dairelerin tefrişlerini plan üzerinde yerleştirdim ve kesitlere ekledim. Tefrişleri uygulama ayrıntısında, priz, anahtar, gider vs akslarını belirleyerek, malzemelerine karar vererek kesite işledim. Konutun giriş holünde, mutfakta ve banyoda, asma tavan uygulaması yapılması kararı alınmış, böylece mekanik tefrişler asma tavan altına gizlenerek daireye dağılabilecekti. Ben de uygulama paftası için asma tavan planı çizdim ve mekanik projeyi inceleyerek havalandırma ve elektrik elemanlarının asma tavan da nerelerde konumlanacağını belirledim.
Ayrıca işverene gönderilmek üzere, her tipte daire ve her blok için hazırlanmış kat planlarının boyamasını yaptım. Dairedeki odaların alan hesaplarını yaparak, planların olduğu paftalara işledim.


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.