10.2.15

İnşaat Mühendisliği

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

(CIVIL ENGINEERING)
Malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların planproje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisleri her türlü binabarajhavaalanıköprüyolsu kemerlerilimankanalizasyonsu şebekesi,tüneldemiryoluhızlı tren projelerimetro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği askeri mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır ve İngilizce kelime anlamı civil engineering ilk olarak 18. y.y. da askeri olmayan mühendislik çalışmalarını askeri mühendislikten ayırabilmek için kullanılmıştır.İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelir. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, çevre mühendisliğigeoteknikbelediye ya da kentsel mühendislikkıyı mühendisliğiölçme bilgisiyapı mühendisliğitemel mühendisliğisu mühendisliğimalzeme bilimiulaştırma mühendisliği vb. konulardır.


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.