12.2.15

Halic-Tersanesi Gemi inşaatı müh. staj

Halic-Tersanesi Gemi inşaatı müh. staj

Stajımın bu ilk gününde Haliç Tersanesi Müdürlüğü binasında bulunan dizayn bürosundan elde ettiğim tersanenin tarihçesi ile ilgili dokümanı size sunmakta yarar görüyorum zira tarihi geçmişi  bu denli zengin bir tersaneyi tanımaya önce geçmişinden başlamanın yerinde olduğunu düşünüyorum.
            29 Mayıs 1453 yılında İstanbul’un fethi Osmanlılara Akdeniz ve Karadeniz’in kilidini elde etme imkanı vermiştir. Devrin en gelişmiş ülkelerine kıyı olan bu iki denizden elde edilecek çıkarlardan yararlanmanın ancak ulusal bir deniz gücüyle gerçekleştirilebileceğini çok iyi değerlendiren Fatih Sultan Mehmet 1455’lerde İstanbul’da devrin büyük tersanelerini kurma çalışmalarına girmiş ve Haliç’te Kasımpaşa deresi ile bugünkü Camialtı meydanı arasında 11 Aralık 1455’de birkaç göz tersane ile Kasımpaşa divanhanesi ve bir cami inşaatını başlatmıştır. Günümüze kadar canlı olarak kalabilen bu tersanelerden ikisi Haliç Tersanesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Taşkızak Tersanesidir.
            Haliç Tersanesi Atatürk Köprüsü ile Kasımpaşa arasında 72000 m2 lik bir alana yayılmıştır.
            Kuruluşundan yıllarca sonra, 3. Sultan Selim tarafından (3) numaralı kuru havuz inşaa edilmiş ve Sultan Aziz devrinde tevsii yapılmıştır.(2) numaralı havuz inşaatı Sultan 2. Mahmut devrinde başlamış ve 1825 yılında bitirilmiştir. Son olarak Atatürk Köprüsü tarafındaki (1) numaralı havuzun inşaatına Sultan Abdülmecit devrinde başlanılmış ve 1870 yılında Sultan Abdülaziz devrinde tamamlanmıştır.

            Tersane 1910 yılına kadar Türk Bahriyesine hizmet etmiş, bu tarihten sonra sivil idareye devredilmiştir. Daha sonra 1952 yılında kurulan Denizcilik Bankası T.A.O. ‘ne bağlanmış ve 1984 sonunda Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. ‘ye devredilmiştir.

İNDİR


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.