11.3.15

Örnek Yapı Laboratuvar Deney Föyü ve Kapak

Deney Adı: Agrega Numune Alma Metotları
Deneyin yapıldığı yer: Yapı - Mekanik Laboratuarı

Numune: Kullanım amacına göre ilgili standartlarda belirtilen deneylerin uygulanabilmesini sağlayan nicelik ve nitelikteki agregadır (TS 707, 1980). Deney numunesi: Uygun yöntem ile küçültülerek, uygulanacak deney için yeterli miktara indirilmiş numune kümesi ve numune kümeler topluluğudur (TS 707, 1980).Agregalardan alınacak numunelerin alım şekli ve miktarı malzemenin gerçek karakterini ve durumunu örnekleyecek tarzda olması gerekmektedir.

Taş Ocaklarından Numune Alma
Taş ocaklarında veya yataklarında yapı ve renk bakımından farklılıklar mevcut olabilir. Bundan dolayı taş ocaklarından alınacak agrega numuneleri değişik renk ve yapı gösteren her tabakanın hava ile temas etmemiş olan kısmından alınır.
Deney Numunesi Hazırlama
Deney yapılacak agrega numunesinde aranacak en önemli özellik, malzemenin alındığı kaynağın her türlü özelliklerini temsil etmesidir. Agrega numunelerinin, kaynağın her türlü özelliğini temsil eden ve uygulanacak deney için yeterli miktara indirilmesi iki yöntem ile yapılabilir. Deney numuneleri, numuneleri dörde bölerek küçültme (çeyrekleme) yöntemi uygulanarak veya bölgeç kullanılarak elde edilir. Dörde bölerek küçültme ile deney numunesi elde etme yöntemi: Numune önce temiz ve sert bir zemin üzerine yayılır. Ayrışmayı önleyebilmek için agrega nemlendirilir (veya kurutulur), doygun kuru yüzeye yakın duruma getirilir. Taban çapı yüksekliğinin yaklaşık dört katı olan kesik koni şeklinde biçimlendirilir. Daire şeklindeki alan bir malanın kenarı ile dört eşit kısma bölünür ve kısımlar A, B, C, Dolarak adlandırılır. Bu kısımlardan çapraz iki danesi diğer deneylerde kullanılmak üzere alınır. Geriye kalan iki parça iyice karıştırılır, numune yeterli miktara indirilinceye kadar çeyrekleme yöntemi devam eder (TS 707, 1980). Dörde bölerek küçültme (çeyrekleme) yöntemi Şekil 1.1’de gösterilmiştir........
İNDİR

Laboratuar mı ? Laboratuvar mı?
http://www.tdk.gov.tr/ adresinde  en doğru  bilgiye ulaşmak ta mümkün.
L A B O R A T U V A R —–>> doğru
LABARATUVAR = Yanlıştır.
LABORATUAR     = Yanlıştır.


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.

1 yorum şimdiye kadar