31.3.15

Resimli 40 sayfalık elektrik ( Trafo ) staj dosyası

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlimtepe Trafosu İle Kalıcı Konutlar (TR1) Arasındaki Enerji Nakil Hattı Direklerinin Toprağa Dikilmesi

Hava Hattı enerji İletim Direklerin Özellikleri Ve Direklerin Dikilmesinde Uyulması Gerekenler:

- Ağaç direkler üzerine monte edilecek mesnet demirleri galvanizli ve ağaç vidalı, demir traversler üzerine konacak izolatör mesnetleri vidalı, somunlu olacaktır.

- Hava hattı şebekelerinde kullanılan demir direkler profil demirden teşkil edilecektir. Profil tamamıyla düz olup eğrilik, kamburluk, aşınma ve pastan ari olmalıdır.

- Demir direkler bir kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanmış olmalıdır.

- Direklerin diplerine 200 dozlu beton yapılacak ve temel içindeki kısmı yağsız passız olacak ve katiyen boyanmayacaktır

- Bütün direkler dikilirken, direğin tellerinin bileşke kuvvetin istikametinde olmasına kuvvetli ekseninin muhtelif istikamette olmasına dikkat edilecektir.

- Teller gerilirken secimler o şekilde hesap edilecek ki, en gayri müsait vaziyette azami gerilme hiç bir surette dış tesisat yönetmeliğindeki sınırları aşmasın.

- 10 mm² ye kadar olan tellerde N60, 35 mm²’ye kadar tellerde N80 ve 35 mm²’den büyük kesitlerde N95’lik, hat başı sonlarında ise bir üst tip izolatör ve durdurucu direklerde çift izolatör kullanılacaktır.

- İzolatörler üzeri cilâlı porselenden, çatlak, kırık ve her türlü imalât, kusurundan ari olacaktır.

- Topraklama levhaları 3 mm. kalınlığında galvanizli sacdan veya 1.5 mm. kalınlığında bakırdan 0.70x0.70 m. ölçüsünde olacak ve düşey olarak levhanın üst kenarı en az 2 metre derinliğinde gömülecektir.

- Parafodur bulunan ve topraklama yapılan direklerde toprak iletkenleri zeminden itibaren 2.5 metre yukarı ve 0.50 metre aşağıya 1, 1/2" boru içine alınacak ve gerek boru, gerekse iletken direğe muntazam kroşelerle tespit edilecektir.

- Hava hattı enerji iletimi direklerinin seçimi ve dikilmesi esnasında uyulması gerekenlere kesinlikle riayet edilmesi şarttır.

- Bu hususlar ihale şartlarında ve hava hattı enerji iletimi ile ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir.

Direklerin dikilmesi işlemi için direk yerleri projeye göre tespit edildi. İş makineleri ve görevliler tarafından direk yerleri açılmaya başlandı

İNDİR


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.