6.3.15

tıp ve hukuk programlarında başarı sırasına göre sınırlama getirildi


 30.01.2015
AÇIKLAMA
Yükseköğretim kurumları Tıp ve Hukuk programları kontenjanlarına ve yerleşen öğrenci sayılarına ilişkin yapılan çalışmada, adı geçen programlara yerleşen ve aynı bölümde okuyan öğrenciler arasındaki puan farkının yıllar geçtikçe açıldığı gözlemlenmiştir. Yıllara göre en son yerleşen adayın başarı sırasına bakıldığında Tıp programına 2010 ÖSYS’de 20.200’üncü 2014 ÖSYS’de 101.000’inci, Hukuk programına 2010 yılında 177.000’inci, 2014 ÖSYS’de ise 366.000’inci adayın yerleştiği görülmektedir. Hukuk ve Tıp Fakültelerine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmesiyle söz konusu bölümlerin belli bir aralıkta yer alan öğrencilerden oluşması ve bu şekilde eğitim seviyesinin yükselmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca dileyen vakıf yükseköğretim kurumlarının bu programlar için daha üst başarı sıralaması aramasına da imkân tanınmıştır. Yükseköğretim Kurumlarındaki Tıp ve Hukuk programlarına son yıllarda yerleşen öğrencilerin başarı sıraları da dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda 2015 ÖSYS’de; 1. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde Tıp Programlarına başarı sırası en düşük 40 bininci (40.000) sırada olan, Hukuk programlarına ise başarı sırası en düşük 150 bininci (150.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilmesine, 2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının senato kararı ile söz konusu başarı sıralarına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmesine, 3. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma dikkate alınarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan üniversitelerdeki Tıp ve Hukuk programlarına 2015 yılından itibaren yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmesi için “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartlarının yanı sıra birinci maddede belirlenen başarı sırası şartını sağlamaları gerektiğine, karar verilmiştir. Yükseköğretimde eğitim öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek olan bu uygulama, önümüzdeki yıllarda diğer yapılandırılmış mesleklerden başlanarak yaygınlaştırılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur. Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.