7.3.15

Yapı İş Makineleri


Dozerler : genellikle kazı, dolgu, yarma, çekme ve itme işlerinde kullanılan iş makineleridir.
Dozerlerle yapılan başlıca işler;
- Her çeşit kazı işleri,
- Kabaca yapılması istenilen tesviye işleri,
- Dolgu malzemesinin yayılması,
- Her çeşit enkazın kaldırılması,
- Kar ve buzların temizlenmesi,
- Kazılan malzemenin 90 m. ye kadar itilerek taşınması,
- Dağlık ve kayalık arazide yolların açılması,
- Ağaçların devrilmesi,
- Zemin örtülerinin temizlenmesi,
- Taş ocakları tabanlarının temizlenmesi,
- Skreyperlerin itilmesi veya çekilmesi,
- Yumuşak zemine oturmuş veya devrilmiş iş makinelerinin kurtarılması.
Dozerler, kalkan biçimleri, mekanik ve hidrolik olarak çalışan kolların durumuna ve işe uygulanmaları bakımından, buldozer, tiltdozer ve angldozer olmak üzere başlıca 3 çeşittir.

Greyderler : zemin tesviyesi ve çalışabileceği kadar sertlikte bulunan zeminlerde hendek açma ve şev düzeltme işlerinde kullanılan iş makineleridir.
Greyderlerle yapılan başlıca işler;
- Toprak tesviyesi,
- Hendek açma ve şev düzeltme,
- Bitkisel tabakanın kaldırılması,
- Yol ve alan gerecinin serilmesi,
- Zeminin gevşetilmesi,
- Kar küremesi,
- Gerektiğinde keçi ayağı silindirinin çekilmesi.

Loader ( Yükleyiciler ) : kapasitesi oranında kazıcı bir iş makinesi olmakla birlikte, aynı zamanda pratik bir yükleyicidir.
Yükleyicilerle yapılan başlıca işler;
- Kapasitesi içinde çok sert olmayan zeminlerin kazılmasında,
- Kum ve çakılın ocaklarından çıkarılması ve taşıyıcı makinelere yüklenmesinde,
- Maden ocaklarından çıkarılan maden cevherlerinin, taşıyıcı makinelere yüklenmesinde,
- Kömür ocaklarında uygun yerlerde kazı işleri ve yükleme işlerinde,
- Gerektiğinde zemin yüzeyinin sıyrılması ve temizlenmesinde.

Ruterler ( Rooterler ) :Dozerlerin kazamayacağı kadar sertlikteki zeminlerin kazılması veya gevşetilmesi amacıyla  kullanılan kazı makinelerine ruter ( ripper ) adı verilir.
Ruterlerle yapılan başlıca işler;
- Sert kayaların sökülmesinde,
- Betonların sökülmesinde,
- Ağaçların köklerinin sökülmesinde,
- Asfalt vb. zemin kaplamalarının sökülmesinde.

Ekskavatörler : her türlü arazide çeşitli ölçüde kanal açma, dolmuş kanalları temizleme, toprak hafriyat, yığma, yükleme işlerinin yapılması, kum, çakıl ve benzeri malzemelerin kazılması, yığılması ve gerektiğinde araçlara yüklenmesi işlemini yapan  makineye verilen addır. 

Ekskavatörün kullanıldığı yerler;


Ekskavatör, direk kazı makinesi olup, kazı işlerinin ana makinesidir
- Hareket kabiliyetinin çok yüksek olması, kazı ve yüklemeyi aynı anda yapabilmesi nedeniyle en yaygın iş makinesidir.
- Ekskavatör yapılacak kazının amacına göre büyüklüğü değişir. Motor gücü, kova hacmi ve kazabileceği kazı derinliği ile orantılı olarak artar.
- Ekskavatör, genel olarak yapı temelleri, hendek kazıları, hareket sahası kısıtlı yerlerde direk kazıp yükleme gereken kazılarda, drenaj ve sulama kanalları kazılarında , hassas kazı ve kırma işlerinde, tünellerde kullanılır. Hareket kabiliyetinin çok yüksek olması, kazı ve yüklemeyi aynı anda yapabilmesi nedeniyle en yaygın iş makinesidir.


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.