1.4.15

İktisada Giriş Ders Notu


1.Giriş 

a. Ekonomi nedir?
 b. Ekonominin temel sorunları
 c. Ekonomi politikasının temel hedefleri 
d. Üretim olanakları eğrisi ve Fırsat Maliyet 

2.Fiyat Mekanizması 

a. Talep b. Arz 
c. Piyasa dengesi 

3. Esneklikler 

a. Talebin fiyat esnekliği 
b. Diğer talep esneklikleri
 c. Arz esnekliği 
d. Diğer arz esneklikleri 

4.Tüketim teorisi 

a. Marjinal fayda ve tüketici dengesi 

5.Üretim ve üretim maliyetleri 

a. Kısa dönem üretim fonksiyonu 
b. Kısa dönem üretim maliyetleri 

6.Tam rekabet Piyasası 

7.Monopol Piyasalar (Tekel piyasalar) 

8.Monopolcü Rekabet Piyasaları 

9.Oligopol Piyasalar 

10. Makro Ekonomi 
a. Ulusal Hesaplar 
b. Ekonomik Büyüme 
c. Enflasyon 
d. İşsizlik 
e. Gelir Da ğılımı 
f. Para – Banka

İNDİR


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.