9.4.15

2015 ERASMUS HİBE MİKTARLARI

Partner kurum ne demektir? Benim okulumla ilişkisi olmayan bir kuruma gidemez miyim?
Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurumu ile Erasmus Programı çerçevesinde Kurumlararası Anlaşma (Interinstitutional Contract) vasıtasıyla eşleşmiş bulunan yabancı bir eğitim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir antlaşma olmaması durumunda Erasmus fonundan finansal destek almanız mümkün olmaz.
Gideceğim Kurum İçin Harç Ödemem Gerekiyor mu?
Hayır. Aslında Erasmus Programının öğrencilerimize sağladığı en önemli avantajlardan biri de bu, çünkü bizim üniversitemizin aksine, özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki eğitim kurumlarında normal şartlar altında eğitim görebilmek oldukça yüksek eğitim ücretleri gerektirebiliyor.
Erasmus Programından ne kadar para alabilirim?
Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Merkez tarafından belirlenmektedir. 2007 / 2008 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için aşağıdaki tabloda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.
Kategori Aylık Hibe  (€)Ülkeler
I 300Letonya, Litvanya, Polonya, Slovenya,
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Bulgaristan ve Romanya
II 400Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Portekiz, Yunanistan ve Malta
III 500Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya,
Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya
IV 600Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık
Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde Ulusal Ajans tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.
Türkiye’ de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus programından para alarak yararlanabilir miyim?
Evet kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus programından da para alarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus’ tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.
Erasmus fonundan para almadan da “Erasmus öğrencisi” statüsüne sahip olunabilir mi?
Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da kurumlararası anlaşmanız olan gideceğiniz kurumda yaptığınız çalışmaların tamamı akademik olarak tanınır, ayrıca ‘Erasmus öğrencisi’ olarak programın gerektirdiği tüm bürokratik işlemler yapılır. Değişimde bulunacak öğrencinin maddi durumuna göre Erasmus tahsisati yapılır. Maddi durumu çok iyi olan bir öğrenciye az veya hiç tahsisat verilmezken, maddi durumu iyi olmayan bir öğrenciye daha fazla tahsisat verilebilir.
Erasmus Hibemi nasıl alabilirim?
Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde Merkez tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir. Erasmus hibesinin % 70 veya % 80’ ini değişime gitmeden önce geri kalan kısmını final raporunu ve ilgili belgeler tamamlandıktan sonra Haziran veya Temmuz ayı içinde öğrencinin Euro hesabına aktarılır.


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.