24.4.15

Betonda Biyolojik Oluşumlar,Önlemleri - Yonca TAKIR


( İnşaat Mühendisi )


ÖNSÖZ :

Bu çalışmamda  betonda biyolojik oluşumlar, önlemleri ve betonlarda karşılaştırma konusunu inceledim.

Böyle bir çalışmaya yönelmemi sağlayan ve hazırlanması sırasında büyük anlayış,  yardım ve destek gördüğümüz hocamız Sayın Yrd. Doç. Dr. İlker TEKİN’e , fikir ve görüşlerini benle paylaşan değerli arkadaşım  Ömer Selçuk ALÇAY’a teşekkürlerimi bir borç bilirim.


Ayrıca, beni bugünlere yetiştiren, her türlü zorluklara rağmen benden sevgilerini ve desteklerini asla esirgemeyen aileme şükranlarımı sunuyorum.

ÖZET

Beton; çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda homojen olarak karıştırılması ile elde edilen, kompozit bir yapı malzemesidir. Beton ve/veya betonarme yapılar, hizmet ettiği süre boyunca içten ve dıştan birçok etkiye maruz kalmaktadır. Betonda durabilite kavramı, betonun yapısının hizmet süresi boyunca içten ve dıştan gelebilecek fiziksel ve kimyasal etkilere karsı dayanıklılığı olarak açıklanabilir. Bu çalışmamda betonun bozulmasına neden olan biyolojik etkileri araştırdım ve önlemleri hakkıkında bigi edindim. Beton yapılar, üzerlerindeki veya yakınlarındaki biyolojik oluşumlardan etkilenebilirler.Uygulamada en çok rastlanan sorunlardan biri kanalizasyon sistemlerinde görülen ve asit etkisine yol açan biyolojik oluşumlardır.


ABSTRACT

Concrete ; cement, aggregate, water and, when necessary, as specific proportions of additives obtained by homogeneous mixing, a composite building material. Concrete and reinforced concrete structures, service or the period is exposed to many effect internally and externally. The concept of durabilite in concrete, the concrete structure of the service life internally and externally by physical and chemical effects that can can be explained as the durability. In this study the biological cause of the concrete effects of the measures that I have researched and timely information in hakkık. Concrete structures on them, or they can be affected from biological formations near. In practice, the most common problem seen in the sewer system and one of the acid effect leading to the biological processes are.

İNDİR VEGÖRÜNTÜLE

İNDİR

GÖRÜNTÜLEİlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.

2 yorum