29.5.15

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


29 Mayıs 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29370
YÖNETMELİK
Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(3) Bir dersin yaz döneminde açılabilmesi için en az otuz beş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Ancak, dersi veren öğretim elemanının teklifi ve ilgili birim kurulu kararı ile en az yirmi beş öğrencinin kayıt yaptırdığı dersler de açılabilir. Ayrıca yaz okulunda açılan dersler dışında, açılmayan bir dersten dolayı mezuniyet aşamasına gelemeyen en az on beş öğrencinin olması ve ilgili birime derslerin başlamasından önce başvurulması halinde, ilgili öğretim elemanının isteği ve birimin kurul kararı ile bu ders de açılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Yaz döneminde bir öğrenci, en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde beş derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.”
“(7) Diğer üniversitelerden yaz dönemi derslerine en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde üç derse kayıt yaptırılabilir. Kayıt yaptıran öğrencilere, yaz dönemi sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
30/5/2013
28662
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
21/8/2013
28742
2-
26/1/2014
28894
3-
14/5/2014
29000
4-
31/8/2014
29105
YAZ OKULU KAYITLANMA İŞLEMLERİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

 “Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği” uyarınca 2014-2015 Eğitim Yılı Yaz Okulu döneminde kontenjanı sağlaması halinde dersler açılacaktır.

>> 15-17 Haziran 2015 >> Kayıt İşlemleri
>> 15-17 Haziran 2015 >> Harç Yatırma
>> 18-19 Haziran 2015 >> Ders Ekleme ve Ücret Yatırma

-- Akademik Takvim İçin tıklayınız.
-- Öğrenci Ders Kayıtlanma işleminde izlenecek yol için tıklayınız.
-- Üniversitemizde ders almak isteyen Misafir Öğrencilerin Ders alma formu için tıklayınız.
-- Bayburt Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.
-- Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.
   
 Kontenjanı sağlaması halinde Yaz Dönemi'nde açılacak dersler
- Bayburt Eğitim Fakültesi'nde açılacak dersler için tıklayınız.
- Mühendislik Fakültesi'nde açılacak dersler için tıklayınız.
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde açılacak dersler için tıklayınız.
- İlahiyat Fakültesi'nde açılacak dersler için tıklayınız.
- Bayburt Meslek Yüksekokulu'nda açılacak dersler için tıklayınız.

Yaz Dönemi Diğer Üniversitelerden Ders Alma İşlemleri 

        “Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği” uyarınca 2014-2015 Eğitim Yılı Yaz Okulu döneminde diğer üniversitelerden ders alınabilecektir.
      Üniversitemizde eğitimine devam eden öğrencilerden diğer üniversitelerin yaz döneminde ders almak isteyenler Fakülte/MYO bölüm başkanlıklarına (Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim – Öğretim Yönetmeliği Madde 7/2 ) aşağıdaki evraklar ile beraber başvuru yapması gerekmektedir.
           1- Dilekçe
           2- Almak istediği derslerin içerikleri
  NOT: Yaz döneminde bir öğrenci, en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde beş derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.
Örnek: MF107 kodlu dersin T=5 – U=0 – L=0 ders saati toplamı T+U+L=5 şeklinde hesaplanır. Haftalık ders saati 5 olan dersin normal dönemdeki ders yükü 5x14=70 şeklindedir. Yaz Dönemi 5 haftadan oluştuğundan aynı dersin yaz dönemindeki haftalık ders yükü 70/5=14 şeklinde hesaplanır. Kırk saat limiti aşıldığı zaman sistem tarafından azami ders saatinin aşıldığına dair uyarı alacaksınız.


- See more at: http://www.bayburt.edu.tr/tr/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/yaz-okulu-kayitlanma-islemleri#sthash.qRbv5xzj.dpuf


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.