30.5.15

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Yaz Okulu Başvuru Bilgileri Ve Geçmiş Yıllarda Açılmış Dersler

2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Dönemi İş Akış Takvimi


Başlama
Tarihi
Bitiş
Tarihi

Açıklama
-
12.06.2015
Yaz Döneminde açılacak muhtemel derslerin ilgili bölüm/program başkanlıkları tarafından Dekanlık ve Müdürlüklere bildirilmesi.
15.06.2015
19.06.2015
Bölüm/Program Başkanlıkları tarafından Yaz Döneminde açılması önerilen muhtemel derslerin ilgili Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri tarafından sistemde aktif hale getirilmesi.
22.06.2015
26.06.2015
 Açılacak muhtemel derslerin ilan edilmesi.
22.06.2015
26.06.2015
Haftalık ders programlarının oluşturulması
22.06.2015
26.06.2015
 Açılması kesinleşen derslerin ve ders sorumlularının ÖİDB’ye gönderilmesi.
30.06.2015
02.07.2015
 Yaz Dönemi ders ücretlerinin ödenmesi.
30.06.2015
02.07.2015
 Yaz Dönemi ders kayıtları. (Kesin Kayıt İşlemleri) 02.07.2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
03.07.2015
05.07.2015
 Ekle-Sil-Onayla işlemleri. (Açılmayan dersler yerine, açılan derslere kayıt işlemleri veya açılan dersler arasında, açılma yeter sayısı üzerinde olmak koşulu ile ders seçme, kayıt işlemleri ve seçilen tüm derslere onay verme)
06.07.2015
-
 Yaz Dönemi derslerin başlaması.
06.07.2015
12.07.2015
 Kayıt düzenleme işlemleri (Öğrenci İşleri Daire Bşk.-Bilgi İşlem Daire Bşk.)
28.07.2015
14.08.2015
 Açılmayan/kayıt yaptırılmayan ders ücretlerinin iade edilmesi.
-
14.08.2015
 Yaz Dönemi derslerinin sona ermesi.
17.08.2015
21.08.2015
 Yaz Dönemi dönem sonu sınavlarının yapılması.
-
27.08.2015
 Yaz Dönemi dönem sonu Genel Başarı Notlarının internet üzerinden girilmesi için son gün.


                                

2014-2015 YAZ ÖĞRETİMİ ÜCRET TABLOSU

Birinci ve İkinci Öğretim Programları için (TL)
Ders Saatleri (Teorik+Pratik)
1Saat
2Saat
3Saat
4Saat
5Saat
6Saat
7Saat
8Saat
9Saat
10Saat
Eğitim Fakültesi
21
42
64
85
107
128
149
171
192
214
Fen - Edebiyat Fak.(Fen Prog.)
21
42
64
85
107
128
149
171
192
214
Fen - Edebiyat Fak.(Sosyal Prog.)
20
40
61
81
102
122
143
163
183
204
İktisadi Ve İdari Bilimler Fak.
22
45
68
91
114
137
160
183
206
229
İlahiyat Fakültesi
21
42
64
85
107
128
149
171
192
214
İletişim Fakültesi
20
40
61
81
102
122
143
163
183
204
Mühendislik Fakültesi
30
60
90
120
151
181
211
241
272
302
Spor Bilimleri Fakültesi
15
30
45
60
75
90
105
120
136
151
Teknik Eğitim Fakültesi
21
42
64
85
107
128
149
171
192
214
Teknoloji Fakültesi
30
60
90
120
151
181
211
241
272
302
Tıp Fakültesi
46
92
139
185
232
278
325
371
418
464
Turizm Fakültesi
21
42
64
85
107
128
149
171
192
214
Denizli Sağlık Y.O.
15
30
45
60
75
90
105
120
136
151
Fizik Tedavi Ve Reh.Y.O.
15
30
45
60
75
90
105
120
136
151
Uygulamalı Bilimler Y.O.
15
30
45
60
75
90
105
120
136
151
Acıpayam M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Bekilli M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Buldan M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Çal M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Çivril Atasay Kamer M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Denizli Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Denizli Sosyal Bilimler M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Denizli Teknik Bilimler M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Honaz M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Kale M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
Tavas M.Y.O.
16
33
50
67
84
100
117
134
151
168
NOTLAR :
      1) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen ve çalıştıkları kurumu belirtir bir belge sunanlar, ders almak istedikleri Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun ücretini öderler.
      2)-Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrencileri ders almak istedikleri Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulunun ücretini öderler.
      3)-Vakıf Üniversitesi veya Özel Üniversite öğrencileri ders almak istedikleri Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulunun ücretini öderler.
      4) Yabancı dille eğitim yapan, (%100 İngilizce) İşletme (İngilizce), İktisat (İngilizce)  ve Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) programlarında kayıtlı öğrenciler, ilgili Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu için belirlenen ders saat ücretini öderler.
      5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulunun ücretini öderler. 
2014-2015 YAZ DÖNEMİ GENEL İŞLEYİŞİ
Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi’nde bir öğrenci en fazla 15 kredi değerinde derse kayıt yaptırabilir. Ancak, Yaz Dönemi’nde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı 30 saatten fazla olamaz. ( 30 saat hesaplama: Alınan dersin haftalık ders saati x 3 olarak hesaplanır. )1.Derslerin Belirlenmesi, Sistemde Aktif Edilmesi

2.Yaz Dönemi Ücretleri/Ödemeler

3.Yaz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

4. Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretler
5. Ücret İade İşlemleri
6. Yaz Dönemi İş Akış Takvimi

1. Derslerin Belirlenmesi, Sistemde Aktif Edilmesi
            Yaz Döneminde açılmak istenen dersler, ilgili bölümler tarafından bağlı olunan Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne; 12 Haziran 2015 tarihine kadar bildirilecektir.
(Dersler belirlenirken; geçmiş dönemlerde dersi alan ve dersten kalan öğrenci sayısı, öğrenci başvuru ve talepleri ile dersi verecek öğretim elemanının durumu… gibi parametreler dikkate alınır.)
            Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine, bölüm/program başkanlıkları tarafından bildirilen dersler; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu onayı ve talimatı ile birim öğrenci işleri personeli tarafından 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında sistemde aktif hale getirilecektir.
             Açılması düşünülen ve sistemde aktif hale getirilen ders listeleri, ayrıca Öğrenci işleri Daire Başkanlığına26 Haziran 2015 tarihine kadar YKK ve yazı ile bildirilecektir. Açılması düşünülen dersler ilgili birim duyuru panoları ile Üniversite web sayfasında 22-26 Haziran 2015 tarihleri arasında ilan edilecektir.
            Açılması düşünülen ve sistemde tanımlanan derslerin dışında, Kesin kayıt günlerinde ilave ders açılması kayıt ve banka sistem sorunlarına yol açtığı için; 15 Haziran 2015 tarihinden sonra gelen ders açma talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, açılma olasılığı bulunan derslerin 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında sistemde tanımlanması, derslerin belirlenme aşamasında gerekli çalışmanın yapılarak, kesin kayıtlar başladıktan sonra ders açma önerisi yapılmaması gerekmektedir.

2. Yaz Dönemi Ücretleri/Ödemeler
           Öğrencilerin ödeyeceği ücretler, Yükseköğretim Genel Kurulu’nca belirlenerek YÖK web sayfası ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanır.
            Yaz Döneminde ders alacak öğrencilerden alınacak ücretler, EK-1’ de verilmiştir.
Ücretlendirme dersin haftalık ders saatine göre hesaplanır.
Ders kaydında;
1-Öğrencinin sistemden ders kaydını yapması,
2-Ders kaydından sonra ekranda çıkacak toplam tutarı 30 Haziran – 02 Temmuz 2015 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasına yatırması,
3-Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması gerekir.

Ödemeler aşağıda belirtilen açıklamalara göre yapılacaktır:
Üniversitemiz öğrencilerinin ders ücretleri;
a)-Sistemdeki ders kaydından sonra yatırılması gereken tutar bankada görülecektir.
b)-Türkiye Halk Bankası’nın Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden, ATM veya İnternet Bankacılığından PAÜ Öğrenci Numarası ile Pamukkale Üniversitesi öğrenci tahsilat hesabına ödenebilecektir.
c)-Yatırılan ders ücretleri sisteme anında yansıyacaktır.
d)-Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması gerekir.

Diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrencilerin ders ücretleri;
Üniversitemizden ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrencilerin; ilk aşamada dersin açıldığı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarına bizzat başvurarak sisteme kayıt olmaları ve sistem kaydından sonra;
a)-İlgili okuldan aldıkları geçici PAÜ öğrenci numarası ve şifreleri ile birlikte sistemden ders kaydı yaparak, ders kaydından sonra ödenmesi gereken ücret tutarını ekrandan öğreneceklerdir.
b)-Türkiye Halk Bankası’nın Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden, ATM veya İnternet Bankacılığından PAÜ Öğrenci Numarası ile Pamukkale Üniversitesi öğrenci tahsilat hesabına ödenebilecektir.
c)-Yatırılan ders ücretleri sisteme anında yansıyacaktır.
d)-Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması gerekir.
Bankadan alınacak makbuz üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:
  • Öğrenci Numarası
  • Yatırılan Ücret Tutarı
Bankadan alınacak makbuzun öğrenci tarafından saklanmasında yarar vardır.
Öğrenciler, kayıt olmak istedikleri derslerin bilgilerini http://ebs.pau.edu.tr adresindeki PAÜ Bilgi Paketi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi/Derece Programlarından öğrenebilirler.
Azami 30 saat (teorik ve uygulama saati toplamı) sınırını aşmamak kaydıyla ders seçilebileceği, bu sınır dahilinde ilave olarak ders seçilmek istenirse dersin seçilip daha sonra yine ders ücretinin ilgili bankaya yatırılması ve ücret yatırıldıktan sonra ders kayıt onayı verilmesi gerekmektedir. Yatırılan ücret yetersiz olduğunda sistemden ders kayıt onayı verilemeyeceği hususlarına da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.
Açılma yeterliğini sağlamayan derslerin yerine veya 20 öğrencinin altına düşmeden açılan dersin yerine (açılma yeterliğini etkilememek koşuluyla (derse kayıt olan öğrenci sayısının 20’in altına düşmemesi)) başka derse kayıt olmak üzere; 03-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılacak kayıtlar için, öğrencilerin ders değişiklerini yaptıktan sonra ilave ücret yatırmaları gerekiyorsa ilave ücreti de belirtilen tarihlerde ilgili bankaya ödemiş olmaları ve ücreti ödedikten sonra kaydını onaylamaları gerekmektedir.
Ücret Yatırma İçin Örnek;
Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Öğretim veya İkinci Öğretim öğrencisi aşağıdaki tablodaki gibi toplam 6 saatlik dersleri almak için ücret yatıracak olsun; (Örnekte belirtilen ücretler, 2013-2014 Yaz Dönemi ücretleridir. 2014-2015 Yaz Dönemi ücretleri belirlendikten sonra güncellenecektir.)


(AKTS)
   Top.

Eşdeğerliği
D. Kodu
D. Adı
Dersi Aldığı Okul
T
U
K
Saat
Ücreti
Olup Olmadığı
OKL113
Psikoloji
Eğitim Fak.
2
0
4
2
40
*
TAR102
Osmanlıca II
Fen - Edebiyat Fak.
2
2
3
4
81

Toplam: 121 TL. ücret yatırması gerekmektedir.
* Eşdeğerlik kararı yoksa alınacak ders geçersiz sayılır, eşdeğerlik onayı alınmadan derse ücret yatırılmaması gerekmektedir. Hatalı veya mükerrer alınan derslere ait sorumluluk öğrenciye aittir.
     Alınmak istenen ders/dersler sistemden seçildikten sonra yatırılması gereken ücret banka sisteminde görülür. Ücret yatırdıktan sonra mutlaka ders onayının sistemden yapılması gerekmektedir. Sistem onayı verilmediği takdirde ders kaydı geçerli olmaz.

3. Yaz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri  
              Tüm öğrenciler;  http://obis.pau.edu.tr internet adresi üzerinden ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
             Ders seçimini yapıp, ödemeleri gereken ders ücretlerini 2 inci maddede belirtilen açıklamalar ile “Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 8 inci ve 11 inci madde hükümleri çerçevesinde yaptıran Üniversitemiz öğrencileri, bulundukları yerden 30 Haziran-02 Temmuz 2015 tarihleri arasında internet ortamında derslerini onaylayarak ders kayıtlarını yapacaklardır. Kayıt işlemleri, 02 Temmuz 2015 tarihinde Saat: 23.59’da tamamlanacaktır.
           Diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrenciler almak istedikleri derse/derslere; dersi açan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarından 30 Haziran-02 Temmuz 2015 tarihleri arasında alacakları bilgiye (PAÜ Öğrenci No: Ders Ücretleri) göre dersleri seçtikten ve bankaya gerekli ödemeyi yaptıktan sonra yine 30 Haziran-02 Temmuz 2015 tarihleri arasında internet ortamında derslerini onaylayarak ders kayıtlarını yapacaklardır.
            30 Haziran-02 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak kayıtların bitiminden sonra, açılma yeter sayısına (En az 20 öğrenci kaydı olan dersler) ulaşmış derslerin,  02 Temmuz 2015 tarihinde gece saat 00:00 itibari ile açılması kesinleşmiş olacaktır.
           30 Haziran-02 Temmuz 2015 tarihlerinde ders kaydı yapmış öğrenciler,  03-05 Temmuz 2015tarihlerindeki EKLE-SİL-ONAYLA günlerinde açılma yeterliliğini sağlamadığı için sistemden silinen derslerin yerine (ders kredisi fazlalığı nedeniyle ilave ücret yatırılması gerekiyorsa ilave ücretin de ilgili bankaya ödenmesi koşulu ile) açılma yeterliliğine ulaşan dersler arasından veya açılma yeterliğini etkilememek koşuluyla (derse kayıt olan öğrenci sayısının 20’in altına düşmemesi) açılan dersin yerine başka derse/derslere kayıt olabileceklerdir.
            20 öğrenci sayısına ulaşmamış olan dersler, 03 Temmuz 2015 tarihinde sabah saat: 09.00’da sistemden silinecek veya ders üzerinde işlem yapılamayacaktır. 03 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 05 Temmuz 2015 tarihinde saat: 23.59’a kadar açılma yeterliliğini sağlamış derslere 02 Temmuz 2015 tarihine kadar herhangi bir ders için ücret yatırmış olan ve bankada ders almak için yeterli bakiyesi olan öğrenciler, isterlerse açılma yeterliliğini sağlamış derslere açılmayan dersleri üzerinden silerek kayıt olabileceklerdir. Ders almak için banka bakiyesi yetersiz olan öğrenciler sistemden ders ilavesi/ değişikliğini yapıp, fark ücretini yatırdıktan sonra sistemden onay verebileceklerdir. Ücret farkı olup, eksik ücreti olan öğrenciler Ekle-Sil yapamazlar.
          Alınmak istenen dersin eşdeğer ve doğru alınmış bir ders olup olmadığının bağlı olunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan teyit edilmesinden ve ders alma kurallarına bağlı ders seçilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrenci kataloğunda yer alan dersler dışında farklı ders alan veya eşdeğerliği bulunmayan dersi/dersleri alan öğrencilerin aldıkları bu dersler, öğrenci transkriptinde görünür, ancak akademik ortalamaya katkısı olmaz.
            Ders kayıt işlemlerinde; 21/08/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ‘nin 18/4 üncü maddesi hükümleri dikkate alınması, belirtilen öncelik ve sıralamaya göre ders seçilmesi gerekmektedir. Özel öğrenciler ve diğer üniversite öğrencileri için bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, diğer maddeler (derse devam, sınavlar, not verme, disiplin işlemleri vs) tüm öğrenciler için uygulanır.
            Yaz Dönemi ders kayıtlarında danışman onayı aranmaz. Öğrencilerin, Ekle-Sil-Onayla günlerinde (03-05 Temmuz 2015 ) seçtikleri dersleri sistemde onaylamaları zorunludur.
             Mezuniyet aşamasına gelmiş ancak mezuniyet kararı henüz çıkmamış olan ve akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla Yaz Döneminde ders alan öğrencilerin, aldıkları ders/derslerin akademik ortalamaya etkisi olmaz. Alınan dersler sadece not durum belgelerinde fazladan alınan ders olarak yer alır.

4. Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretler
            2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11. maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği ilkelere göre;
            Yaz Döneminde ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman), ders ve sınav ücretleri, Yaz Dönemi ücretleri toplam miktarının % 70’ini aşmayacak şekilde, ayrıca ders saati ücretinin 5 katını, sınav ücretinin 3 katını geçmeyecek şekilde belirlenerek, ilgili fakülte/yüksekokulun ödenek havuzundan, ikinci paragrafta belirtilen parametrelere göre ücret tahakkuk ettirilir.
            Ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri derslerin toplam ders saati ile derse kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre ders ve sınav ücreti ödenir.
            Yaz Döneminde öğretim elemanları, Yaz Dönemi Yönetmeliği’nin 7 inci madde (5) inci bendine göre en fazla haftada toplam 21 saatlik teorik ve uygulamalı ders verebilirler, 20 saatten fazla ders veren öğretim elemanlarına fazla verdikleri ders saati için ücret ödenmez.
Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50’yi geçerse ders şubeli olarak verilebilir. Ancak, şubelendirilen ders ayrı bir ders olarak ücretlendirilemez, derse kayıtlı öğrenci katsayısı uygulanarak ücretlendirilir.

5- Ücret İade İşlemleri
          Ders kaydı yapıldığı halde açılmayan veya ders değişikliği nedeniyle oluşan farka ilişkin Yaz Dönemi ücretleri, akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki kayıt sırasında öğrencinin vereceği geçerli banka IBAN bilgilerine göre Havale/EFT yapılacaktır. Detay bilgi EK-2 de verilmiştir.
        Ekle-Sil-Onayla işleminden (05 Temmuz 2015 tarihinden sonra) sonra kayıt olunan ders değiştirilemeyeceğinden, dersi almaktan vazgeçme (dersin normal döneminde başarılmış ve yanlışlıkla ders alınmış olması dahil) veya başka nedenden dolayı ücret talebi olumsuz değerlendirilecek ve ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

6- Yaz Dönemi İş Akış Takvimi
Yaz Dönemi İş Akış Takvimi EK-3’ de verilmiştir.

EKLER:


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.