19.6.15

2015 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULUNDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE.!


YAZ OKULUNDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE.!

1-  Ünversitemizde Açılacak Olan Yaz Okulundan Ders Alacak Üniversitemiz Öğrencilerinin Yapmaları Gereken İşlemler;

     -Öğrencilerimizin, ÖBİSİS’ten yaz okulunda açılana dersleri seçerek, sistemde oluşan ücreti  Halkbankası Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki yaz okulu hesabına yatırdıktan sonra yaz okulu ders kayıtları yapılmış olacaktır.

2- Ünversitemizde Açılacak Olan Yaz Okulundan Ders Alacak Diğer Üniversite  Öğrencilerinin Yapmaları Gereken İşlemler;

    -Diğer Üniversite öğrencilerinin Üniversitemiz yaz okulundan ders alabilmeleri için öncelikle online sistem üzerinden (http://obp.erciyes.edu.tr) sisteme öğrenci kaydın yaptırmaları gerekmektedir. Oluşan kayıtla birlikte ÖBİSİS’e giriş şifresi oluşturarak ÖBİSİS’ten almak istedikleri dersleri seçebileceklerdir. Seçilen dersler neticesinde oluşan yaz okulu ücreti  Halkbankası Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki yaz okulu hesabına yatırdıktan sonra yaz okulu ders kayıtları yapılmış olacaktır.

NOT: Derslerin açıldığı fakülte veya bölümde derslere devam yada gruplara ayrılma işlemini öğrencilerimiz bölümler nezdinde takip edeceklerdir.


YAZ OKULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

1.      Yaz okulu eğitim öğretim süresi 7 haftadır.

2.      Başvurular  22.06.2015 - 26.06.2015 tarihleri arasında webden yapılacaktır.

3.      Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 20 AKTS veya 12 ders saatini geçmemek üzere en çok dört ders alabilirler. Bu toplama; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve benzeri bütün dersler dahildir. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.

4.      Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS veya 9 ders saati sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler.

5.      Kesin kayıttan sonra ders eklem silme değiştirme işlemi yapılamaz.

6.      Bir öğrenci mezun olana kadar diğer üniversitelerden maksimum

          i.      Önlisans ise    24 AKTS veya 16 saat

          ii.     Lisans ise       40 AKTS veya 24 saat

          iii.    Lisans Üstü ise  16 AKTS veya   9 saat   ders alabilirler.

7. Öğrenci asıl dönemlerde dersin devamını verse dahi yaz okulunda derslere   katılmak zorundadır, devamdan muaf sayılmaz. Ayrıca yaz okulunda dersin devamını veren öğrenci dersten kalması halinde asıl dönemde yine dersten muaf sayılmaz derslere katılmak zorundadır.

Yaz Okulu Klavuzunu İndirmek İçin TIKLA
Yaz Okulunda Açılacak Dersleri Görmek İçin TIKLA


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.