23.6.15

Karabük Üniversitesi Yaz Okulu (2015) Açılan DerslerYAZ OKULU KAYIT DUYURUSU

Yaz Okulu İçin önemli tarihlerÖNEMLİ BİLGİLER 

1) Öğrenci yaz okulu ders alımını UBYS sistemi üzerinden 29 Haziran-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapabilecektir. 

2) Yaz okulu ders alımı sırasında ekranda öğrencinin ödeyeceği miktar çıkacaktır. Belirlenecek miktar öğrenci ders alımı yapma sırasında aldığı ders başına hesaplanan ücret baz alınarak yapılacaktır. Her aldığı dersin ücreti total ücrete eklenerek belirlenir.) 

3) Öğrenciler ders ücretlerini T.C. Ziraat Bankasına yatıracaktır. 

4) Ders alımı sonrasında yeterli sayıya ulaşılamayan dersler açılmaz ve bu dersler otomatik olarak öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından öğrencinin üzerinden silinecektir. 

DERS SEÇİMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR 

1) Öğrenci her Yaz Okulu döneminde, toplam 12 (on iki) AKTS değerinde ders alabilir. Ancak, Yaz Okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile birlikte mezun olabilecek durumda olan öğrenci toplam 15 (on beş) AKTS’ye kadar ders alabilir. ( 15 (on beş) AKTS ders alan öğrencinin, öğretim planında almadığı hiçbir dersinin olmaması gerekir.) 

2) 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, öğrenim dili tamamen Türkçe olup zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfına tabi olan tüm öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere 2014- 2015 Eğitim- Öğretim yılındaki Karabük Üniversitesi Yaz Okulunda 20 (yirmi) AKTS’ye kadar ders alabilirler. 

3) Öğrenci, daha önce alarak başarısız olduğu (F1, F2, F3, K) ve kredisi yetmediğinden dolayı daha önce alamadığı dersleri almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 3,00 ve üzerinde olan öğrenci Yaz Okulunda üst yarıyıllardan ders alabilir.

4) Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile Yaz Okulu
akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının
çakışmaması koşuluyla Yaz Okulundan ders alabilirler.

5) KBÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, ilgili birim kurulunun onayı ile Yaz
Okulunda açılan dersleri alabilir ve o derslere kayıt yaptırabilirler.

6) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine
getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

ÜCRET İADE SÜRECİ

Dersin açılması için yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde, yaz okulu ücreti yatıran öğrencilere
açılmayan ders için yatırdığı ücret iade edilecektir. İade için 20 Temmuz 2015 tarihine kadar Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen evraklarla başvurması gerekmektedir.
- İade Dilekçesi
- Dekont
- Nüfus Cüzdanı ve Öğrenci Kimlik Kartı fotokopisi

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılacak Dersler2014-2015 açılacak dersleri indirmek için tıklayınız

04/05/2015 tarih ve 2015/12-60 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen "Yaz Okulu Yönergesi" için tıklayınız.

2014-2015 Eğitim-öğretim yılı Yaz Okulunda uygulanacak olan ücretleri görmek için tıklayınız

DİKKAT

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen diğer Üniversite öğrencileri için ön kayıt ve başvuru sistemi

Önkayıt ve Başvuru Sistemi için tıklayın


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.