24.6.15

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU ( 2015 )


Güncelleme : 

Koü Yaz Okulunda Açılan Dersler
01-03 Temmuz Aralığında açılacak dersler ilan edilecektir.
Koü yaz okulu ücretleri açıklandı.

Koü Yaz Okulu Ücretleri 


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 YAZ OKULU ÜCRET HESAPLAMA TABLOSU


DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.
37,66
EĞİTİM FAK.
21,42
FEN EDEBİYAT FAK. (Edebiyat ve Sosyal Prog.)
20,44
FEN EDEBİYAT FAK. (Fen Prog.)
21,42
GÜZEL SANATLAR FAK.
23,38
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.
30,24
HUKUK FAK.
22,96
İKT.VE İD.BİL.FAK
22,96
İLETİŞİM FAK.
20,44
MİMARLIK VE TASARIM FAK.
30,24
MÜHENDİSLİK FAK.
30,24
TEKNİK EĞİTİM FAK.
21,42
TEKNOLOJİ FAK.
30,24
TIP FAK.
46,48
DEVLET KONSERVATUVARI
46,48
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO.
15,12
DENİZCİLİK YO.
16,80
SAĞLIK YO.
15,12
SİVİL HAVACILIK YO.
37,66
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO.
16,80
ULAŞTIRMA YO.
15,12
MESLEK YO.
16,80
FORMÜL                : 7 x 2 x Azami Ders Ücreti x Ders Saati
ÖRNEK    : Mühendislik Fakültesi 3 saatlik Matematik Dersi -> 7 x 2 x 2,16 x 3 = 90,72
Kocaeli Üniversitesi 2015 Yaz Okulu akademik takvimini açıkladı.Detaylı bilgiler aşağıda yönetmelikten alıntı bilgilerde mevcuttur.

Ön Kayıtlar 15-30 Haziran arası olacaktır.

Yaz Okulu Kaç Hafta Sürecek ve Kaç Sınav Yapılacak?
Madde 3 — Yaz okulunun kayıt, öğretim ve sınav tarihleri, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yaz okulunda açılan her ders için, normal yarıyıllarda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulu süresi, toplam 7 haftadır ve 2 ara sınav, ilgili öğretim üyesinin belirlediği tarihlerde hafta sonu yapılır.
Yaz Okulunda Bir Dersin Açılabilmesi İçin:
Madde 5 — Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için:
a) O dersin ilgili öğretim üyesinin kendi bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirimde bulunması gereklidir. Aynı dersi açmak isteyen öğretim üyesi sayısı birden fazla ise, dersi verecek öğretim üyesi, ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenir.
Öğrenci sayısı

(Yeni Yönetmelik) MADDE 6 – (1)Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı olan öğrenci sayısı en az 20 (yirmi) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elli kişiden fazla ise ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile bu ders için birden fazla sınıf açılabilir.
Zorunlu hallerde, bu sayılar ilgili yönetim kurullarınca azaltılabilir.
c) Bir dersin açılabilmesi için yeterli sayıda öğrencinin kayıt yaptırması; fakat dersi açacak öğretim üyesi müracaatı olmaması halinde, ilgili yasalar çerçevesinde diğer üniversite öğretim üyeleri görevlendirilebilir.

Kayıt süresi

(Yeni Yönetmelik) MADDE 7 – (1)Kayıtlar, en geç yaz öğretiminin başlangıcından önceki hafta içinde başlar ve yaz öğretiminin ilk haftası içinde tamamlanır.

Yaz Okulunda Hangi Dersleri Alabiliriz?
Madde 7 — Yaz Okulunda öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, (bitirme çalışması hariç) alıp da sınava girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile, daha önce başarmış olduğu bir dersi de alabilir. Başarılan derse ait en yüksek başarı notu geçerlidir. Yaz okulu programında "Bitirme Çalışması" verilmez.
Alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması 3,00 ve daha yüksek olan öğrenciler, üst yarıyıllara ait önkoşulsuz derslerle, önkoşulunu yerine getirmişlerse, önkoşullu dersleri de alabilirler.

(Yeni Yönetmelik) MADDE 8 – (1)Öğrenciler, yaz öğretiminde açılan derslerden en çok üç ders alabilirler.
(2)Öğrencilerin kendi bölümünde/programında açılmayan herhangi bir ders, Üniversitenin başka birimlerinde açılmışsa, öğrencinin kayıtlı olduğu birimin Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığının onayı ile alınabilir.
(3)Yaz öğretiminde Üniversitede açılan herhangi bir ders, başka yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Ancak, Üniversitede açılmayan dersler ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığının onayı ile öğrencinin Üniversiteye girdiği eğitim öğretim yılındaki taban puanı öğrencinin puanına eşit veya daha yüksek olan diğer üniversitelerdeki bölüm/anabilim dalı ve programlarında açılan yaz öğretiminden alınabilir. Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığı bu konudaki değerlendirmesini, alınacak derslerin içerikleri, AKTS/kredi/saat değerleri çerçevesinde yapar.

Yaz Okulunda Kaç Kredi ve Ders Alabiliriz?
Madde 8 — Yaz Okulunda, öğrenci 12 birim saati aşmamak koşulu ile en fazla 3 ders alabilir.

Yaz Okulunda Aldığımız Ders sadece Genel Not Ortalamasına Etki ediyor.
Madde 9 — Yaz Okulunda açılan derslerin değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti, güz ve bahar yarıyılında açılan dersler gibidir. Yaz okulunda açılmış bir dersin yıl içi başarı değerlendirme koşullarında değişiklik yapılamaz.

Öğretim ücreti

(Yeni Yönetmelik) MADDE 20 – (1)Öğrencilerden alınacak yaz öğretim ücreti, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


Alt ve üst yarıyıllardan ders alma

(Yeni Yöntmelik) MADDE 14 – (1)Öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği ve alıp da başarısız kaldığı dersleri, yaz öğretiminde alabilir. Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla yaz öğretiminde açılan üst yarıyıllara ait dersleri alabilir.

Başarı

(Yeni Yöntmelik) MADDE 15 – (1)Öğrencilerin sınıf başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Akademik yılda ilk %10’a giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notları dikkate alınmaz.
(2) Öğrencilerin genel not ortalaması, yaz öğretimi sonunda hesaplanır. Yaz öğretiminde alınan ve yaz öğretimi sonunda koşullu olarak belirlenen derslerin başarı durumları sadece yaz öğretimi sonundaki derslerin ortalamasına göre belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan derslerin ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması halinde öğrenci koşullu derslerden başarılı, 2.00’nin altında olması halinde ise koşullu derslerden başarısız sayılır. Yaz öğretimi sonundaki not ortalaması, öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarındaki yarıyıl not ortalamalarını ve yarıyıllardaki derslerin koşul durumlarını etkilemez.

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük’ün katılımlarıyla gerçekleşen toplantıya akademik ve idari personel katıldı. Yaz öğretimi yönetmeliği ve yaz okulu başvurusunda uygulanacak sistemin kullanımı ile ilgili bilgiler verilen toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Küçük, “Yaz okulunu açarak hem eğitimde verimliliği arttırmayı hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede mezun olabilmesine imkan sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 15-30 Haziran tarihleri arasında öğrencilerden açılmasını istedikleri dersler ile ilgili taleplerini alacağız. Bir dersin açılabilmesi için en az 20 öğrencinin o derse başvuru yapmış olması gerekiyor. Bir öğrenci ise en fazla 3 derse başvuru yapabilecek” dedi. 7 hafta sürecek olan yaz okulu 6 Temmuz’da başlayacak. 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak sınavlar ile de sona erecek.


Yönetmeliğin tamamı için buraya tıklayın..

Kocaeli Üniversitesi 2014 – 2015 Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi
15-30 Haziran 2015     :      Yaz Öğretimi Derslerine Ön Kayıt
01-03 Temmuz 2015   :       Yaz Öğretiminde Açılacak Olan Derslerin İlanı
06-08 Temmuz 2015   :       Yaz Öğretimi Ücretlerinin Ödenmesi ve Kesin Kayıt
06 Temmuz 2015        :        Yaz Öğretimi Derslerin Başlangıcı
17-21 Ağustos 2015    :        Ara Sınav İçin Mazeret Sınavı Haftası
21 Ağustos 2015         :        Yaz Öğretimi Derslerinin Sonu
24-28 Ağustos 2015    :        Yaz Öğretimi Sonu Sınavları
1 Eylül 2015                :        Yaz Öğretimi Sonu Mazeret Sınavları
3 Eylül 2015                :        Yaz Öğretimi Sonu Tek Ders Sınavları


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.