30.7.15

Endüstri Mühendisliği Şifa Hastanesi Yönetim Staj Defteri


Şifa Hastanesi Yönetim Staj Defteri

Bu staj defteri örneği endüstri mühendisliği öğrencisi tarafından şifa hastanesinde çalışılırken hazırlanmıştır.Hastane staj başvurusu için resmi sitelerindeki insan kaynakları bölümünden destek alınabilir.
Staj Defterinin Günlük Çalışma Çizelgesi:
-Oryantasyon yapıldı. Hastane gezildi, yöneticilerle tanışıldı.
-Hastane ile ilgili genel bilgiler verildi. Hastanedeki her ünite daha ayrıntılı bir şekilde anlatılarak gezildi.
-İnsan Kaynakları departmanına gidildi. İş alım süreci hakkında bilgi alındı
-İnsan Kaynakları departmanında İşe alım süreci incelendi. Gelen başvurular incelendi
-İşe Alım Sürecinde bulunuldu. İş görüşmesinde gözlemci olarak bulunuldu
-İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine başlandı.
-Birinci İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
-İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile Hastahane poliklinikleri gezildi
-İkinci İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi
-İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile Hastahane yatılı hastalar bölümü gezildi
-Halkla ilişkiler departmanına gidildi, çalışanlarla tanışıldı
-Hastane girişinde hastalara gidecekleri yerler
-Hastane çağrı merkezinde günlük çağrılar sayıldı, kontrol edildi
-Çağrı merkezinde yıllık, aylık, haftalık ve günlük gelen çağrılar hesaplanıldı ve yüzdeler çıkartıldı
-Depoda departmanlardan gelen siparişler hazırlandı .Stoklara girişler yapıldı

Yönetim Staj Raporunun Özeti:
Stajımın amacı; mesleğimi tanımak için iş yeri hakkında bilgi almak ve okul çalışmalarımda elde edilen bilgiyi pekiştirmektir. Stajda, teorik bilgimi uygulama ve meslek alanındaki gelişmeleri tanıma ve inceleme fırsatı buldum. Yönetim stajımı özellikle hastanede yapmamın sebebi, insanların hayatını kurtaran bir işletmenin nasıl yönetildiği. Türkiyedeki hizmet üreten işletmelerde insan faktörünün nasıl rol oynadığını araştırmak.Staj dönemim boyunca, hizmet üreten şirketin departmanlar arasındaki ilişkileri, sistemde kullanılan programları ve işleyişlerini, iş akışlarını ve yönetim stratejilerini inceleme fırsatım oldu. Stajımın temel amacı; endüstri mühendisliği becerilerini geliştirmektir. En önemlisi iş hayatının zorluluklarını ve gelecekte bizi bekleyen sorumlulukları öğrenmekti.
Stajda takip ettiğim yol ve yöntemler:
Üniversiteyi bitirdikten sonra özel sektörde çalışmayı düşündüğüm için bu stajın benim için faydalı olduğunu düşünüyorum. Hastanede staj yapmamın en önemli amacı gelecekte bir yöneticinin nasıl yol izlemesi gerektiğini, altındaki çalışanları, departmanları nasıl yönetileceğini öğrenmekti. Bir işletmeyi Kurumlar arası bilgi alışverişinin nasıl sağlandığını, işlemlerin nasıl gerçekleştiğini yakından izleme fırsatım oldu. Ayrıca Excel, Word ve Medisoft programlarını kullanma yeteneğimi geliştirdim.
-Endüstri mühendisliği geleceğin meslekleri arasında yer alsa bile hala endüstri mühendislerinin kendilerine ait bir odalarının olmaması ve imza yetkilerinin olmaması düşünülmesi ve gelecekte düzeltilmesi gereken bir sorundur.
-Endüstri Mühendisliğini diğer mühendislerden farklı kılan en önemli özellik, insan odaklı olması ve bütünsel bakış açısıyla olaylara yaklaşmasıdır. Yani sistemin merkezindeki en önemli faktörün insan faktörü olduğunun bilincinde olma ve sistemin tüm bileşenlerini etkileşimli sonuçlar bütünü içerisinde ele almaktır.


İNDİR


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.