26.7.15

Jeoloji Mühendisliği Staj Defteri


TANITIM VE ORGANİZASYON

TPAO hakkında genel bilgi Metin MUTLU tarafından verildi.
TPAO, 1954 yılında 6327 sayılı kanunla, milli petrol şirketi olarak Türkiye’ de kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim rafineri ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. TPAO, Ankara’ da Genel Müdürlük, Adıyaman, Batman ve Trakya’ da Bölge Müdürlükleri şeklinde teşkilatlandırılmıştır. TPAO, 1988 yılında hükümetin genel politikaları çerçevesinde ülkemiz ihtiyacı olan ham petrol ve doğalgazın temini için yurtdışında petrol arama faaliyetinde bulunmak üzere Turkish Petroleum International Company (TPIC)’ i kurmuştur...........

PETROL ARAMACILIĞINDA DOĞAL POTANSİYEL YÖNTEMLER VE VERİ TOPLAMA METOTLARI

Bulunduğumuz birimdeki mühendis tarafından ilgili bölüm olan petrol aramacılığı konusunda doğal potansiyel yöntemler ve veri toplama metotları dersi verildi. Bu ders eğitim salonunda verildi. Ders içerik bakımından özetlendi. İçerikleri aşağıdaki gibi açıklandı. Veri toplama metotları gravimetreler, magnetometreler, süseptibilitemetreler şeklinde sıralayabiliriz.
Gravite – Magnetik Yöntemler Nelerdir?
- Birer “doğal potansiyel yöntemler” dir.
- Yanal yoğunluk/süseptibilite değişimine duyarlıdırlar.
- Rezolüsyonu, sismik yönteme göre daha düşüktür.
- Geniş arama alanlarını daraltan yöntemlerdir.
- Olası basen ve fayları bulurlar.
- Gözeneklilik ve rezervuar tanımlamasına yardımcıdır.
- Yüksek rezolüsyonlu yöntemlere yardımcı olurlar.
- Sismik kalitenin kötü olduğu olduğu alanlarda mutlaka gereklidir.
- Yalnızca bu yöntemlerle yapılan yorumlarda 15-20 % hata oranı olasıdır.
- Yöntemler sismikle birlikte kullanıldığında hata oranı 10 %’ nun altına inebilir.

İNDİR


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.