20.9.15

Kimya Mühendisliği Staj Defteri - Uygur Çelebi

Kimya Mühendisliği Staj Defteri - Uygur Çelebi

İÇİNDEKİLER (Laboratuvar Stajı)

1.Şirket Tanıtımı
2.Organizasyon Şeması
3.Staj Çalışmasının Amacı
4.Proses Akım Şeması
5.Yapılan Analizler

   a.pH Analizi    
   b.Silika Analizi  
   c.Fosfat analizi  
   d.Su Sertliği Analizi    
   e.Suyun Yoğunluğu Analizi  
   f.Spesifik İletkenlik Tayini  
   g.Suda Nitrit Tayini        
   h.Suda Demir Analizi       
   ı.pH metre
   i.Suda Aktif Klor Tayini            
6.Sonuç


*** Defteri Görüntüle ***


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.