28.9.15

Maden Mühendisliği Örnek Staj Defteri

Maden Mühendisliği Örnek Staj Defteri

İÇİNDEKİLER :

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
TARİHÇE
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMA ESASLARI VE ANA KONULARI
Jeoloji Araştırmaları
Maden Aramaları
Jeofizik Araştırmaları
Fizibilite Etütleri
Jeoteknik Çalışmalar
Teknoloji Araştırmaları
ORGANİZASYON ŞEMASI
KAYNAK VE REZERV HESAPLAMALARI
4.1 Genel Bilgi
4.2 Kaynak
4.3 Rezerv
4.4 Poligon Yöntemi
4.5 Üçgen Yöntemi
4.6 Kesit Yöntemi
4.7 Eşyükselti Eğrileri Yöntemi
POLİGON YÖNTEMİ UYGULAMASI
KESİT YÖNTEMİ UYGULAMASI
EŞYÜKSELTİ EĞRİLERİ YÖNTEMİ UYGULAMASI
EDİRNE MERİÇ İR:955 NO’LU MADEN KÖMÜRÜ SAHASININ
JEOLOJİSİ VE REZERVİNİN HESAPLANMASI
5.1 Giriş
5.2 Coğrafya
5.3 Jeoloji
5.3.1 Stratigrafi
5.3.1.1 Danışmen Formasyonu
5.3.1.2. Ergene Formasyonu
5.3.2. Yapısal Jeoloji
5.3.3. Jeolojik Evrim
5.4 Ekonomik Jeoloji
5.4.1 Kömürün Dış Görünüşü ve Makro Özellikleri
5.4.2 Kömürlü Zonun Özellikleri
5.4.3 Rezerv Hesapları
5.4.3.1 Rezerv Hesaplarına Yardımcı Olan Çalışmalar
5.4.3.2 Rezerv Hesabında Esas Alınan Kriterler
5.4.3.3 Poligon Yöntemine Göre Rezerv Hesabı
5.4.4 Kömürün Kalitesi
SONUÇ
TEŞEKKÜR

*** İNDİR ***

İNDİR


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.