31.5.16

Kafkas Üniversitesi 2016 Yaz Okulu

Kafkas Üniversitesi 2016 Yaz Okulu

NOT ! Üniversite tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda konu güncel tutulacaktır. Haberdar olmak için Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın   https://www.facebook.com/stajdefterim


Kafkas Üniversitesi 2016 Yaz Okulu Akademik Takvimi

Tarihler İşlemler
27 Haziran – 28 Haziran 2016 Ön Kayıt İşlemleri
29 Haziran 2016 Ön Kayıtların Değerlendirilmesi
29 Haziran 2016 Ön Kayıtların İlanı
30 Haziran – 1 Temmuz 2016 Kesin Kayıt İşlemleri
4 Temmuz – 26 Ağustos 2016 Yaz Okulu Derslerinin İşlenmesi
1 Ağustos – 5 Ağustos 2016 Vize Sınavları
27 Ağustos – 31 Ağustos 2016 Final Sınavları
1 Eylül – 2 Eylül 2016 Sınav Sonuçlarının İlanı

Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Kayıt Esasları
Üniversitemiz Öğrencileri;

Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlara kayıtlı öğrenciler için yaz okulu uygulamasında;

Öğrenciler toplam en fazla 12 krediye kadar dersler için kesin kayıt yaptırabileceklerdir. Ön kayıt yaptırılmayan bir ders için kesin yaptırılmayacaktır.
Öğrencilerin ders almaları ve sınav değerlendirmeleri bağlı oldukları yönetmelik ve uygulama esaslarına göre yapılacaktır. Bu kapsamda olmak üzere öğrenciler Yaz okulunda alt yıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınava girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya GANO’ larını yükseltmek istedikleri derslere kayıt yaptırabileceklerdir.
Öğrenciler ön kayıt tarihleri arasında alacakları dersler için ön kayıt yaptıracaklardır.
Öğrenciler ön kayıt süresi içinde kayıt yaptırmış oldukları derslerin kesin kayıt işlemini süresi içinde yaptıracaklardır.
Öğrenciler kesin kayıt yaptırmadığı ya da kesin kayıt yaptırdığı halde açılmayan bir dersin yerine kesin kayıt yaptırmak istediği başka bir dersi tercih edebilir.
Öğrencilerin kesin kayıt yaptırdıkları dersleri zorunlu olarak alınacak ders statüsüne geçeceği için be derslerden devamsızlık veya başarısızlık durumunda alacakları harf notları öğrencilerin GANO hesaplamasında değerlendirilecektir.
Ön kayıt için;

a) llgili Akademik Birime verilmek üzere yaz okulunda almak istedikleri dersleri belirten dilekçe
b) Öğrenci kendi biriminde açılmadığı için Üniversitemize bağlı farklı bir birimde yaz okulu dersi almak istiyorsa İlgili akademik birimin ders içerikleri ve kredileri ile kendi birimine müracaat edip Onay belgesi alması gerekmekte ve dilekçesine bu belgeyi de eklemek zorundadır.


Misafir Öğrenciler;

Üniversitemizin dışında diğer Yükseköğretim Kurumları bünyesinde yürütülen programlara kayıtlı misafir öğrenciler için yaz okulu uygulamasında, Üniversitemizde 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak olan Yaz Okulu uygulamasında yürütülecek dersler için kayıt yaptırmak isteyen diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin (Yaz Okulu Misafir Öğrenci) kayıtları aşağıdaki hususlara bağlı olarak işlem yapılacaktır:

Misafir öğrenciler yaz okulunda ders almak istedikleri birimler için yapacakları ön kayıt işlemine bağlı olarak aşağıda yer alan belgelerle ilgili Fakülte/ Yüksekokulu/ Meslek Yüksekokulu’na şahsen veya posta ile başvuracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Dilekçe
Öğrenci Belgesi
Kayıtlı olunan birimden yaz okulunda ders alabileceğine dair Yönetim Kurulu Kararı.
Kesin kayıt yaptırması birimlerce uygun görülen misafir öğrencilerin listeleri birimler tarafından ilan edilecek, bu öğrencilerin kesin kayıt işlemleri YAZ Okulu ücretini ilgili bankaya yatırdıktan sonra dekontunun başvuruda bulundukları birime teslimi ile o birimin Öğrenci İşleri tarafından yapılacaktır.
Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri Akademik birim Öğrenci İşleri tarafından OBS (Öğrenci Bilgi sistemi) üzerinden yapılacaktır.
Misafir öğrencilerin yaz okulundaki sınav değerlendirmeleri Üniversitemiz öğrencilerinin bağlı oldukları Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Misafir öğrencilerin
Üniversitemizde kayıt yaptırıp devam ettikleri derslerin kredi limitine harf notlarının değerlendirmesi başta olmak üzere Yaz Okulu uygulaması ile ilgili işlemleri kendi
Yükseköğretim Kurumları tarafından konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

henüz ücretlendirme ve açılacak dersler ile ilgili bilgi verilmemiştir örnek olması açısından 2015 yılı bilgilerini inceleyebilirsiniz

2015 Yaz okulu ücretleri (Tıklayınız)

2015 AÇILMASI DÜŞÜNÜLEN VE AÇILAN DERSLER


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.