6.1.17

Biyomedikal mühendisliği staj defteri - tıbbi cihazlar

Biyomedikal mühendisliği staj defteri - tıbbi cihazlar

İçerik: 

SORU-1. STAJ YAPILAN HASTANE İLE İLGİLİ BİLGİLER
1.1. Hastanenin Adı ve Adresi
1.2. Hastenenin Gelişimini Tanıtan Kısa Tarihçesi
1.3. Hastanedeki Yatak Sayısı ve Hastanede Bulunan Temel Tıp Dallarının İsimleri
1.3.1. Hastanedeki Yatak Sayısı
1.3.2. Hastanedeki Temel Tıp Dallarının İsimleri
1.3.2.a. Dahili Tıp Bilimleri
1.3.2.b Cerrahi Tıp Bilimleri
1.3.2.c. Temel Tıp Bilimleri
1.3.2.d. Görüntüleme Merkezleri
1.3.2.e. Laboratuarlar
1.4. Hastanede bulunan ameliyathane, poliklinikler, görüntüleme merkezi vb. birimlerin
yapıları, kapasiteleri hakkındabilgi
1.5. Hastanenin Örğüt Şeması
SORU-2. HASTANE BİRİMLERİNDEKİ CİHAZLARLA İLGİLİ BİLGİLER
2.1. ELEKTROFİZYOLOJİ CİHAZLARI
2.1.1. EKG
2.1.2. EEG
2.1.3. EMG
2.2. BİYOLOJİK SİNYAL İZLEME CİHAZLARI
2.2.1. Hastabaşı monitörü(Besides)
2.2.2. Pulsoksimetri
2.3. TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI
2.3.1. Rontgen
2.3.2. Anjiografi
2.3.3. MR(Manyetik Rezonans)
2.3.4. Floroskopi
2.3.5. CT (Computerized Tomography)
2.3.6. PET(Positron Emission Tomography)
2.3.7. PET/CT(Positron Emission Tomography/ Computerized Tomography)
2.3.8. Ultrason
2.4. KLİNİK LABARATUAR CİHAZLARI
2.4.1. Kan Sayım Cihazı
2.4.2. Kan Gazı Ölçüm Cihazı
2.4.3. Santrifüj
2.4.4. Ph metri
2.5. RADYOCERRAHİ CİHAZLARI
2.5.1. Gamma Knife
SORU-3. HASTANEDE BULUNAN TIBBİ CİHAZLARDAN SORUMLU KİŞİLER
SORU-4. HASTANEDE BULUNAN TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM VE
ONARIMINDAN SORUMLU KİŞİLER
SORU-5. HASTANEYE TIBBİ CİHAZ ALINMASINDA İZLENEN YOL
SORU-6. HASTANE BÜNYESİNDEKİ MÜHENDİSLERİN GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
SORU-7. STAJIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

İNDİR


İlgili Yayınlar

www.stajdefterim.org

Güncel bilgi ve döküman paylaşan , kolektif bir platformdur. Öğrencilere yönelik paylaşımları konu edinmiş yardım sitesidir.